zestawienie ‘przenoszenie panny młodej, zakończenie życia panieńskiego’ Wiś.
Była karczma tutej. I w tej karczmie się odbywały wesela przeważnie, ponieważ nigdzie w domu nie było miejsca na to, żeby tyle ludzi przyjąć, tylko z kolei wesele nieraz było w czwartek. I w czwartek zaczynali… To się nieraz nazywało wyprowadzanie z wionka, ale między innymi polegało to na tym, że się panią młodą przenosiło do pana młodego, albo na swoje własne mieszkanie, na swój własny dobytek, takie, gdzie dostawali krowy, pierzyny i coś a resztę się musieli dorobić, tylko że ta chałpa musiała być postawiona wcześniej albo po jakiejś babce.

Dodaj komentarz