przym. ‘przebrany’ Wiś.
My śli wszyscy wyprzebierani, a tam widziałem inni śli, a tam akurat były dziewczyny. I przystawili drabine, przyożyli do tego szczytu, do facjatu, oderwali dwie deski, a z góry było wyjście na dół, do sieni i weśli tam.

Dodaj komentarz