cz. ‘ogpol. rozrabiać’ Lip.

 

Jeden chłopak to był taki, taki nazywoł się Diebeł, to jak tam nauczyciel coś pisoł, to on po wszystkich ławkach zbóił, to go potem śmigoł potem… e dzieci były dokuczne.

Dodaj komentarz