rz. mnż, D.l.poj. ~a, Msc.l.poj. ~u, M.l.mn. ~i ‘ogpol. staw, sadzawka’ Wiś.

 

– Powiedziała pani, że zamuliło cały zbuk? – Cały, cały, zamuliło. – Ale zbuk? Co to jest zbuk? (…) Staw (…), sadzawka nawet.

Dodaj komentarz